Terakotinė armija

Xi‘ano miestas labiausia garsėja netoli jo esančia terakotine armija. Tai tūkstančiai molinių realaus dydžio kareivių, palaidotų nedideliam mirusiųjų mieste, skirtam pomirtiniam pirmojo Qin [Tšin] dinastijos imperatoriaus, Shi Huang, gyvenimui. Taigi tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas lankantis Xi‘ane.

Truputis informacijos: archeologai nustatė, jog terakotinė armija sukurta maždaug 210m. prieš mūsų erą. Armija susideda iš maždaug 8 tūkstančių kareivių, 130 karo vežimų traukiamų 520 arklių ir 150 kavalerijos vienetų. Ir dauguma šių kūrinių vis dar palaidota po žemėmis. O visa tai atrasta vos 1974m. pavasarį, valstiečių, bekasant šulinį. Skaičiuojama, jog prie tokio masto kūrinio dirbo apie 700 tūkstančių žmonių. Pagal (wikipedia).

Na, o šiom dienom, viskas yra saugoma UNESCO ir didelė dalis atvira turistams. Iš viso yra keturios radybvietės, iš kurių tris galima aplankyti, jos visos dengtos pastatais, kuriuose yra dar ir nedideli muziejai. O aplink galima prisipirkti suvenyrų įvairiausių.

Štai trumpa nuotraukų esė, geriau atspindinti įspūdžius:

Įspūdingiausias vaizdas: žvelgiant nuo pakylos į kelis šimtus ar tūkstančius šarvuotų molinių kareivių, tvarkingai išsirikiavusių ir lyg pasiruošusių žygiuot į mūšį.
 
Terakotiniai kariai buvo gaminami iš atskirų dalių: torsas, galva, plaštakos ir kojos. Čia priešais įėjimą išrikiuoti geriau išsilaikę kareiviai.
 
Vos keliems užsienio svečiams buvo leista pasivaikščioti pačioje radybvietėje tarp kareivių. Viena iš tokių svečių karalienė Elžbieta antroji.
 
Arklininkas ir jo žirgai. Fone matyti žemesnio rango kareiviai ir bent vienas aukštesnio, kadangi turi didesnį pilvuką.
 
Kiekvienas kareivis skirtingas, turintis skirtingus šarvus, skirtingus ginklus, skirtingus veido bruožus ar užimantis skirtingas pareigas, tikriausia ilgiausioj karinėj tarnystėj pasaulyje.
 
Pirmoji radybvietė, kurioje yra pagrindinė armija, yra 230 metrų ilgio, turinti 11 koridorių, kurių kiekvienas apie 3 metrų pločio. Čia rasta apie 8000 kareivių.
 
Antrosios radybvietės pastatas, kurio sienas puošia molinių kareivių veidai.
 
Antroji radybvietė dar nebaigta kasinėti ir kol kas niekas nežino kiek kareivių čia bus rasta.
 
Trečioji radybvietė. Kur, rasti aukštesnio rango pareigūnai ir karo vežimas. Lyginant su pagrindine armijos radybviete, nedidelė patalpa.
 
Išsirikiavę keturi arkliai, kadaise turėjo traukti karo vežimą.
 
Už stiklo eksponuojami geriau išsilaikę kariai. Štai šis arklys išsaugojo savo molinę uodegą.
 
Yra rasta ir keli bronziniai radiniai, vienas jų: bronzinis karo vežimas, traukiamas keturių arklių.
 
Įvairios mintys kyla turistams regint šią milžinišką armiją iš tokios tolimos praeities.
 
Kad ir kiek daug terakotinių karių, Vyčiui nebaisu! Nuotraukoj iš kairės lietuvaičiai: Daugilas, Aušra, Justas.
 
Andrėjus su Vyčiu puola armiją iš pasalų. Už jo nugaros trys begalviai klūpintys kareiviai. Klūpintys kareiviai buvo lankininkai.
 
Sako tai didžiausia pasauly marionetė. Pagaminta Pekino olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijai, kurioje žaidė kartu su maža, bene penkių metrų ūgio, mergaite.
 
Čia galima nusifotografuoti apsimetus kareiviu, tačiau tai kainuoja... apie tai ir diskutuoju čia...
 
Tokie suvenyrai dominuoja prie daugelio lankytinų vietų Kinijoj. Ir Mao čia vis dar gerbiamas ir laikomas tautos didvyriu.
 
Žiūrinėdami senovės pėdsakus išalkom. Pamėginau čia pats paruošti noodlsus. Kai kinai tai daro – atrodo taip paprasta, o iš tikrųjų – nė velnio!
 
Sočiai pavalgėm noodlsų. Gerai, kad ne mano minkytų :)
 

Comments

Daiva's picture

Labai gražu. O už pabandymą gaminti noodls'us mokėt nereikėjo?

Daugilas's picture
Ne, už pabandymą nereikėjo mokėti. Ten šiaip paprasčiausia noodlsų vietelė ir tiek.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.